Wednesday, January 12, 2011

Ny konfiguration med accarna

Ingen mera risk för sprakande överaskningar!

Nu har jag hittat ett sätt att montera accarna på skenorna utan att det finns någon riska att kablarna ska komma i kontakt med ramen. Det kommer häller inte skava på kablarna eller själva accarna. Det jag fick göra vara att vrida accarna 90 grader så att kablar kommer undertill. En nackdelen är att man då inte kommer åt kontakten på det främre accet. Jag vet att man bör hålla kablarna så korta som möjligt men i detta fall var jag tvungen att göra en förlängningskabel. Nu glider skenan in riktigt smidigt och det finns ingen risk att något kortsluts. Små enkla lösningar är vägen till en lätthanterlig och smidig maskin!

No comments: