Monday, January 24, 2011

Ett skepp kommer lastat med EC5!

EC5 - överlägset bästa kontakterna på marknaden!

Förra veckan fick jag hem en ny laddning med EC5 kontakter. Jag måste verkligen säga att de är de bästa kontakterna man kan gå tag på! Billiga, enkla att löda och håller ihop hur länge som helst även på hv setuper. Deras konstruktion gör att gnistbildningen vid inkopplingen kapslas inne i själva kontakten. Suveränt! Det finns inget som skulle kunna få mig att gå över till andra kontakter. Dock gjorde jag en miss när jag först skaffade EC5. Jag visste inte hur "standarden" var utan satt en hel lördag och lödde 35 kontakter på ett felaktigt sätt. Det påverkar ju inte funktionen men det gör att jag inte kan låna polarnas laddare på fältet. Nån dag ska jag orka löda om mina kontakter...

No comments: