Thursday, November 11, 2010

Kde upgrade


Nu när jag använder mig Edge 115 blad och påfrestar tailen extra mycket är det dags att montera kde upgraderingar. Det finns tydligen flertalet rapporterade fall där skruvarna in i hubben gått av. Kde kitet innehåller starkare och längre skruvar samt några brickor för att minska glappet. Jag tror inte det kommer göra någon skillnad för flygegenskaperna utan det är för säkerheyens skull. Hellre ett kit för 100 kr än en krash för 3k.

No comments: